CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi

Products

Transformatorer

Vårt transformatorsortiment sträcker sig från lindade småkomponenter till skyddstransformatorer för medicinskt bruk

Effekttransformatorer

Torrisolerade, 1-fas och 3-fas, krafttransformatorer samt störskyddstransformatorer

Filter

DU/dt – och Sinusfiltrar

Reaktorer

Induktorer med järn- ferrit- och luftkärna, allt från småkomponenter till tungindustrins behov.

Trafox Superintend®

Innovativa apparater för felströms- och isolatiosövervakning i olika användningsområden.