CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi
Raskas teollisuus

Tung industri

Vi specialiserar oss på krävande behov | Vårt långa samarbete med den tunga industrin kan räknas i miljoner levererade Trafox-lösningar under flera årtionden. På den långa listan av användningsområden finns bl.a. hamnar, järnvägar, flygplatser, försvarsmakten och pappersindustrin.

Raskas teollisuus
Teollisuus

Industri

Vi skapar nya möjligheter till framgång | Varje år levererar vi hundra tusentals Trafox-lösningar runt om i världen, bl.a. till frekvensomriktare samt till maskin- och automationsindustrin. Genom ett nära samarbete med våra kunder är vi kapabla att svara flexibelt på våra kunders utvecklingsarbete och pålitligt leverera de lösningar som behövs även under snäva tidsramar.

Uusiutuva energia

Förnybar energi

Vi hjälper våra kunder att förändra världen | Trafox-lösningar används inom tusentals användningsområden inom förnybar energi runt om i världen. För oss är våra kunders framstegsvänliga innovationer en outsinlig källa till inspiration, och de utmaningar som är förknippade med dessa ger oss möjlighet att skapa en bättre framtid med hjälp av vår expertis.

Uusiutuva energia
Lääkintätekniikka

Medicinsk teknik

Vi söker lösningar för att trygga välfärden | Under årtionden har vi fått delta i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vårt gedigna samarbete med företag som är föregångare i branschen syns i form av tiotusentals Trafox-lösningar i belysningar på sjukhus, vårdcentraler och läkarcentraler, i den utrustning som används vid ingrepp samt vid övervakning av elsäkerheten.

Rakentaminen

Byggande

Vi bidrar till grönt byggande | Vårt långa samarbete med innovatörer som tar byggbranschen framåt går ända tillbaka till 1950-talet. Idéer som ständigt utvecklas och tar sikte på allt bättre energieffektivitet inom byggnaders eldistribution utmanar även oss att ständigt skapa nya lösningar.

Rakentaminen
Laivateollisuus

Båtindustri

Vi utvecklar lösningar för säker sjöfart | Resultaten av vår produktutveckling har i årtionden använts på världshaven i allt från oceangående fartyg och handelsfartyg till marinfartyg och isbrytare. Vi vet vad som krävs av de transformatorer, reaktorer och övervakningsanordningar som vi levererar och att de används av fartyg under speciella förhållanden. Vi vet också att storleken på våra lösningar, deras energieffektivitet samt pålitlighet spelar en roll.