CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi

RCM System för jordfelsövervakning

Övervakningssystem för felström för användningsområden där strömtillförseln kräver särskild pålitlighet. Trafox Superintend® RCM övervakar oavbrutet elsystemets felströmsnivå och reagerar omedelbart när felströmmen ökar.

Med övervakningssystemet för felström är det möjligt att upptäcka en ökning av felströmsnivån innan skyddsanordningen ingriper. Detta är en fördel, särskilt för de användningsområden där ett oväntat strömavbrott leder till höga kostnader. Felströmslarmets larmgräns och fördröjningstid kan ställas in efter användningsområdets behov.

Produktfamiljen Trafox Superintend® RCM omfattar övervakningsanordningar för felström med 1, 8, 16, 32 eller 64 mätpunkter (kanaler). Flerkanalanordningarna lagrar även felströmmens min. och max. värden samt felströmslarmens historik. Dessa kan fjärrkontrolleras över nätet med webbläsaren från vilken plats som helst.

Fördelar med övervakningssystemet Trafox Superintend® RCM:

  • Bättre brand- och personsäkerhet tack vare oavbruten övervakning av felströmmen
  • Förutsägbarhet av isolationsfel
  • Korrektare positionsbestämning av isolationsfel tack vare flera kanalar hos övervakningsanordningen för felström
  • Snabbare positionsbestämning av läckströmmar som försvagar strömmens kvalitet
  • Pålitligare elsystem tack vare minskning av strömavbrott
  • Möjlighet att även övervaka noll- och fasledarnas belastningsströmmar och i god tid identifiera möjliga överbelastningssituationer
  • Med webbläsaren går det att med en skärm övervaka max. 2 048 mätpunkter