CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi

Vattenkylda drosslar

Vattenkylda 1- och 3-fas drosslar används särskilt i specialapplikationer för förnybar energi, skeppsvarv och övrig industri. Vi tillverkar drosslar upp till max. 8 000 A. Drosslarna tillverkas från nätfrekvens till högfrekventa applikationer. Kärnmaterialen består av järnfolie, ferriter och amorfa material med låg energiförlust.

Med vattenkylda drosslar leds den största delen av drosselns energiförlust direkt till vattnet utan att temperaturen ökar i omgivningen. Drosslarna är små och lättare än luftkylda drosslar. Vid utvecklingen av drosslarna har vi tagit särskild hänsyn till produktens hållbarhet. Planerad livslängd är 20 år. De av oss tillverkade vattenkylda drosslarnas egenskaper, mått, konstruktion och monteringsmöjligheter kan skräddarsys flexibelt enligt kundernas krav och användningsbehov.

Extra information: Water Cooled Reactors broschyr, ENG (pdf)