CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi

DU/dt-filter

DU/dt-filtren filtrerar spänningens ökningshastighet och spikvärden vid motormatning. Med Trafox DU/dt-filtret nås alltid avstånd på 100 – 300 m som möjliggör även de svåraste monteringarna. Vårt breda produktutbud för olika strömområden garanterar optimalt val av filter.

Filtrens egenskaper, mått, konstruktion och monteringsmöjligheter kan skräddarsys flexibelt enligt kundernas krav och användningsbehov.

Extra information:

DUDT FILTERS DU/dt Filters broschyr, ENG (pdf)

Technical data

Spänningsområde: 3 x 200 – 690 Vac ±10 %
Motorfrekvens: – 0 – 70 Hz obegränsad
– 70 – 320 Hz begränsad
Max. inkopplingsspänning: 4 kHz
Typisk spänningsspik: 50 % av DC-skenans spänning
Spänningsförlust: <5 V med märkström
Omgivningstemperatur: -20 – 40 °C under drift
Förvaringstemperatur: -20 – 70 °C
Fukt: <95 % RF utan kondens
Överbelastningsförmåga: 1,5 x märkströmmen under 1 minut/timme
Isolationsklass: H 180 °C
Brandklass: UL 94
Standarder: EN 61558-2-20
Skyddsklass: IP00
Överensstämmelse: LVD (lågspänningsdirektivet) 2006/95/EG
Godkännanden: CE, UL/ur, RoHS