CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi
Raskas teollisuus

Raskas teollisuus

Erikoistumme vaativiin tarpeisiin | Pitkäaikainen yhteistyömme raskaan teollisuuden kanssa on laskettavissa miljoonissa vuosikymmenten aikana toimittamissamme Trafox-ratkaisuissa. Kattavaan käyttökohteiden listaan kuuluvat mm. satamat, rautatiet, lentokentät, puolustusvoimien kohteet sekä paperiteollisuus.

Raskas teollisuus
Teollisuus

Teollisuus

Luomme uusia mahdollisuuksia menestykselle | Toimitamme vuosittain satoja tuhansia Trafox-ratkaisuja maailmalle mm. taajuusmuuttajiin sekä kone- ja automaatioteollisuuteen. Tiiviillä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa pystymme vastaamaan saumattomasti heidän kehitystyöhönsä ja toimittamaan tarvittavat ratkaisut luotettavasti vaativassakin aikataulussa.

Uusiutuva energia

Uusiutuva energia

Autamme asiakkaitamme muuttamaan maailmaa | Trafox-ratkaisuja on käytössä tuhansissa uusiutuvan energian käyttökohteissa ympäri maailmaa. Meille asiakkaidemme edistykselliset innovaatiot ovat ehtymätön inspiraation lähde, ja niihin liittyvät haasteet oma mahdollisuutemme luoda asiantuntijuudellamme parempaa tulevaisuutta.

Uusiutuva energia
Lääkintätekniikka

Lääkintätekniikka

Etsimme ratkaisuja hyvinvoinnin turvaamiseen | Olemme saaneet olla mukana terveydenhuollon kehityksessä vuosikymmenten ajan. Monipuolinen yhteistyömme alan edelläkävijäyritysten kanssa näkyy vuosittain kymmeninä tuhansina Trafox-ratkaisuina sairaaloiden, terveyskeskusten ja lääkäriasemien valaistuksessa, toimenpiteissä käytettävissä laitteissa sekä sähköturvallisuuden valvonnassa.

Rakentaminen

Rakentaminen

Kannamme kortemme vihreän rakentamisen kekoon | Pitkäjänteinen yhteistyömme rakennusalaa eteenpäin vievien innovaattoreiden kanssa juontaa juurensa 1950-luvulle saakka. Jatkuvasti kehittyvät, yhä parempaan energiatehokkuuteen tähtäävät ideat rakennusten sähkönjakeluun haastavat myös meidät luomaan koko ajan uusia ratkaisuja.

Rakentaminen
Laivateollisuus

Laivateollisuus

Kehitämme ratkaisuja turvalliseen merenkulkuun | Tuotekehityksemme tuloksia on käytetty maailman merillä valtameriristeilijöistä kauppa-aluksiin ja merivoimien laivoista jäänmurtajiin vuosikymmenten ajan. Tiedämme mitä toimittamiltamme muuntajilta, kuristimilta tai valvontalaitteilta alusten erityisolosuhteissa vaaditaan, ja mikä merkitys ratkaisujemme koolla, energiatehokkuudella sekä luotettavuudella on.