CLOSE MENU MUUNTOSÄHKÖ OY - TRAFOX
Niittylänpolku 4 PL 10 00621 Helsinki
p. 0207 933 700 | sales@trafox.fi

Isolationstransformatorer för medicinskt bruk

Isolationstransformatorerna för medicinskt bruk är isolationstransformatorer för jordade apparater som används i vårdutrymmen. Transformatorerna isolerar och separerar den anslutna apparaten från vårdutrymmets isolerade nät. Transformatorerna begränsar även apparaternas läckströmmar till värden som är godkända för medicinsk utrustning.

Inkapslad isolationstransformator KKS

Isolationstransformatorerna för medicinskt bruk är konstruerade med en förstärkt isolering.

Read more

Isolationstransformator KKSA med öppen struktur

Isolationstransformatorerna för medicinskt bruk är konstruerade med en förstärkt isolering.

Read more

Bärbar isolationstransformator KLMX/SK

Transformatorerna för medicinskt bruk är konstruerade utifrån toroidtransformatorer.

Read more